Frågor och svar

Vad innebär bostadsgaranti?

Bostadsgarantin innebär att du som studerar vid Norrtälje Optikcentrum är garanterad bostad på Campus Roslagen under studietiden.

Hur länge har jag tillgång till en köpt e-learning-kurs?

Kursen ligger uppe i minst sex månader och du kan logga in hur många gånger du vill under den perioden för att ta del av innehållet igen.

Hur tar man sig enklast till Norrtälje Optikcentrum och Campus Roslagen?

Det går bussar hela vägen från Stockholms innerstad/Tekniska Högskolan direkt till Campus Roslagen. Bussarna avår minst fyra gånger i timmen, under högtrafik tolv gånger i timmen. Med bil tar det ca 40 minuter från Stockholm via E18. Det går flertal andra busslinjer från olika håll in till Norrtälje och Campus.

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

Arbetsmöjligheterna efter utbildningen är många och över 90 % av studenterna får ett jobb efter avslutad utbildning. Några exempel på arbetsplatser där tidigare studenter jobbar idag är: Optikbutik som optikerassistent eller butikschef.
Ögonklinik som assistent. Försäljare hos leverantörer inom optikbranschen.

Vad gör en optikerassistent?

Optikerassistent är den vanligaste arbetsrollen efter utbildningen. En optikerassistent vägleder kunden genom sin resa i optikbutiken. Du hjälper kunden att välja rätt båge som passar kundens önskemål, ansikte och synfel. Sedan följer information och rekommendation av det glas som stämmer överens med kundens önskemål och behov. På många arbetsplatser är det optikerassistenten som gör förmätningar såsom tryck, ögonbottenfoto och synfält. Andra uppgifter är varuhantering, montering av glas i bågar, justering av glasögon och att visa hantering och ge råd till kontaktlinsbärare samt rekommendera lämpliga skötselprodukter. Du kommer också efter avslutad utbildning kunna utföra syntest för körkort grupp 1.

Vilka kurser ingår Kvalificerad säljare för optikbranschen?


• Branschspecifik försäljning, LIA, 35 poäng
Branschspecifik kommunikation och rådgivning i optikbutik, LIA, 25 poäng
• Försäljning och service, 40 poäng
• Kontaktlinsteknik, 15 poäng
• Optikteknik, 30 poäng
• Syntest för körkort grupp I, 5 poäng
• Ögats anatomi och mätningar, 20 poäng

Vad läser man i de olika kurserna?


Branschspecifik försäljning: kursen är en ”Lärande i arbete-kurs”. Det innebär att du är på en arbetsplats och praktiserar dina teoretiska kunskaper i praktiken.
Branschspecifik kommunikation och rådgivning i optikbutik: kursen är en ”Lärande i arbete-kurs”. Denna kurs är förlagd till en optikbutik.
Försäljning och service: I denna delkurs övar vi på att marknadsföra en butik. Vad en budget är och vikten av att kunna göra och följa en budget för att säkerställa lönsamhet i en verksamhet. Hur du samtalar med en kund för att säkerställa kundens behov av synhjälpmedel, är ytterligare delmoment i denna kurs.
Kontaktlinsteknik: Vilka linser finns på marknaden? Vilka olika alternativ till linsbärande finns? Kan alla ha linser? Dessa frågor ställer vi under delkursen. Det ingår även att du som Kvalificerad säljare för optikbranschen får lära dig hur du instruerar en ny kund att hantera sina kontaktlinser.
Optikteknik: En ren hantverkskurs. Här tillpassar vi glasögon på kund. Monterar glas, slipar glas och lagar trasiga bågar. Detta är en kurs som blir viktigare och viktigare. Trendgurus ser att i framtiden kommer vi att återgå till att handla mer sällan och med högre kvalitet på våra produkter. Detta kommer naturligtvis att avspegla sig även i optikbranschen.
Syntest för körkort grupp I: Denna kurs ger dig, efter examen, rätt att självständigt utföra syntest för körkort grupp 1.
Ögats anatomi och sjukdomar: Hur ser ett öga ut? Vilka funktioner är det som gör att vi kan se och urskilja föremål? Varför har vi olika styrkor på glasen i våra glasögon. Detta och mycket mer lär du dig i denna intensiva men spännande delkurs.
Optik och produktkunskap: Genom att sätta på sig ett par glasögon så kan vi se så mycket bättre. Det vet vi. Men hur fungerar det rent praktiskt? Det finns massor med olika typer av glas för flera olika synbehov. Hur hanterar vi de material som används i glas och bågar? I arbetet i optikbutik ingår även kvalitetskontroller av glasögon. I kursen lär du dig att mäta av styrkan på ett par glasögon med hjälp av en vertometer. Du lär dig även att räkna på toleranser. Är glasen rätt inslipade? Kommer kunden att bli nöjd med resultatet? Detta och lite till får du lära dig i denna delkurs.
Examensarbete: I utbildningen ingår att du som student ska göra ett självständigt arbete om ett av ämnena i kursplanen som du är intresserad att fördjupa dina kunskaper i.

Vad är LIA?

LIA – Lärande I Arbete, är den praktik som görs under utbildningen vilket ger möjlighet att öva på praktiska moment, möta kunder, prova på olika arbetsområden och besöka olika arbetsplatser. Detta ger dig som student unika möjligheter att skapa kontakter för en framtida anställning. Praktiken är 11 veckor och delas upp i block om 5-6 veckor.

Vilken behörighet krävs?

För att gå utbildningen krävs gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning alternativt motsvarande utländsk utbildning.
Reell kompetens, andra utbildningar eller tidigare arbetserfarenhet kan också ge behörighet där underlag som arbetsintyg, kurs- eller utbildningsbevis kan användas vid ansökningen.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Klicka på rubriken ”Våra utbildningar” och sedan ” YH-utbildningar”. Där finns knappen ”Till ansökan”. Du länkas vidare till sökverktyget YH-antagning.se. Här skapar du ett konto och kompletterar med dina ansökningsintyg.

Vad behöver jag för studiehjälpmedel?

Norrtälje OptikCentrum arbetar med lärplattformen PING PONG och rekommenderar antagna att ha en egen dator för att kunna arbeta flexibelt, både på utbildningen och hemma samt med egna projekt. Lista på kurslitteratur skickas ut i samband med antagning.

Var ska jag bo?

Camus Roslagen har bostadsgaranti för dig som studerar här.
https://campusroslagen.se/uthyrningKontakt


Adress: Kaserngatan 11, 761 46 Norrtälje
Telefon: 070-511 84 18
Epost: info@norrtaljeoptikcentrum.se