Kurs: bågens delar

395 kr

Innehåll:

  • Bågens delar på svenska och engelska
  • Bågens mått
  • Terminologi

Beskrivning

I denna kurs går vi igenom bågens delar och de mått som vi behöver känna till. Detta är nödvändiga baskunskaper som man bör ha när man arbetar i optikbutik. Termerna är lika viktiga att ha för att för att vi ska tala samma språk och undvika missförstånd när vi kommunicerar med varandra i butiken och med eventuella bågleverantörer.